Chứng nhận tiêu chuẩn kỹ thuật dây điện XLPO

Posted on Đăng bởi: Việt Hàn

Kết quả thử nghiệm cáp điện dùng cho hệ thống quang điện cu/XLPO/XLPO H1Z2Z2 – K được Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 thuộc Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng đo kiểm.

Tải tài liệu chứng chỉ tại đây:

Posted on Đăng bởi : Việt Hàn

Chứng nhận Quatest 1 cho Dây và cáp điện

Chứng nhận phù hợp quy chuẩn Quatest 1 của Dây và cáp điện Việt Hàn do Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp. Tải tài liệu…

Xem chi tiết