Dây & Cáp điện Việt Hàn

Hotline : 0922 010 686 Tiếng Việt Tiếng Anh

Dự án đã triển khai

Cung cấp đèn led dây trang trí cho khu du lịch chủa Ba Vàng

Đăng lúc : 06/12/2021

Công trình: Chùa Ba Vàng

Địa chỉ: Ninh Bình

Hạng mục: cung cấp đèn led dây trang trí

Hình ảnh:

Chia sẻ tin tức