LS-DVH

LS-DVH TỰ TIN KHẲNG ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TRÊN TỪNG CÔNG TRÌNH DỰ ÁN
Ưu điểm của dây cáp mạng Việt Hàn:
– Dây cáp mạng của Việt Hàn sử dụng đồng nguyên chất LS Hàn Quốc 99.97% giúp đường truyền tín hiệu ổn định
– Dầu chống ẩm Jelly nhập khẩu Hàn Quốc đạt tiêu chuẩn Quốc tế về độ chống ẩm dành cho dây tín hiệu
– Các bước xoắn đạt tiêu chuẩn giúp tốc độ đường truyền của dây tín hiệu đạt nhanh nhất
- Hệ thống nhà máy, dây chuyền sản xuất đồng bộ hóa theo tiêu chuẩn Hàn Quốc