Dây & Cáp điện Việt Hàn

Hotline : 0922 010 686 Tiếng Việt Tiếng Anh

GIẤY CHỨNG NHẬN

Kết quả thử nghiệm cáp điện dùng cho hệ thống quang điện

Đăng lúc : 15/09/2020

Kết quả thử nghiệm cáp dùng cho hệ thống quang điện H1Z2Z2 -K 1x4mm2 1500VDC được Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 thuộc Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng đo kiểm.

 

Chia sẻ tin tức