Dây & Cáp điện Việt Hàn

Hotline : 02433865368 Tiếng Việt Tiếng Anh

PHỤ KIỆN ĐÈN LED DÂY

Rắc cắm đèn led dây liền chân kim

Rắc cắm đèn led dây liền chân kim

Mã sản phẩm :

Rắc cắm liền chân kim: VHRCL 13,5, VHRCL 16,5 , VH RC5, VHRCL 6, VHRCL 11,5

Lõi dẫn: đồng nguyên chất

Chân kim: đồng nguyên chất

Vỏ bọc PVC nguyên sinh

Giá bán : 30,200 VND

  • Chia sẻ

Rắc cắm đèn led liền chân kim Việt Hàn

Sản phẩm bao gồm: rắc cắm + bộ nguồn chuyển đổi + chân kim + nút bảo vệ

Rắc cắm có 4 loại chân kim khác nhau tương ứng với các loại đèn led dây khác nhau:

- Chân kim 16,5mm sử dụng cho đèn led dây 5730 2 hàng

- Chân kim 13,5mm sử dụng cho đèn led dây 3 hàng 2835

- Chân kim 11,5mm sử dụng cho đèn led dây 2 hàng 2835

- Chân kim 6mm sử dụng cho đèn led dây 1 hàng 3014