Tầm nhìn – Sứ mệnh – Định hướng

Posted on Đăng bởi: Việt Hàn

Tầm nhìn

Trở thành thương hiệu sản xuất số 1 trong lĩnh vực truyền dẫn và chiếu sáng, không ngừng phát triển công nghệ sản xuất và thúc đẩy đất nước tiến lên trong quá trình công nghiệp 4.0.

Sứ mệnh

Cung cấp giải pháp truyền dẫn và chiếu sáng hàng đầu với các sản phẩm chất lượng, bền bỉ, thông minh; góp phần kiến tạo nên những không gian ấn tượng, tiện nghi, thân thiện với môi trường.

Định hướng

Đoàn kết, sáng tạo, bền bỉ và chuyên nghiệp.