Dây & Cáp điện Việt Hàn

Hotline : 0922 010 686 Tiếng Việt Tiếng Anh

Tầm nhìn - Sứ mệnh

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi Việt Hàn

Đăng lúc : 14/12/2020

TẦM NHÌN

Trở thành thương hiệu sản xuất số 1 trong lĩnh vực truyền dẫn và chiếu sáng, không ngừng phát triển công nghệ sản xuất và thúc đẩy đất nước tiến lên trong quá trình công nghiệp 4.0.

Xây dựng Công ty có môi trường làm việc luôn sáng tạo, văn hóa, chuyên nghiệp và hạnh phúc hơn.

SỨ MỆNH

Cung cấp giải pháp truyền dẫn và chiếu sáng hàng đầu với các sản phẩm chất lượng, bền bỉ, thông minh; góp phần kiến tạo nên những không gian ấn tượng, tiện nghi, thân thiện với môi trường.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Đoàn kết, sáng tạo, bền bỉ và chuyên nghiệp.

Chia sẻ tin tức