Dây & Cáp điện Việt Hàn

Hotline : 0922 010 686 Tiếng Việt Tiếng Anh

GIẤY CHỨNG NHẬN

Chứng chỉ tay nghề của Giám đốc sản xuất

Đăng lúc : 14/08/2019

Giám đốc sản xuất Nguyễn Tiến Thành của Việt Hàn đã có gần 10 năm kinh nghiệm học tập và làm việc tại công ty cáp mạng tại công ty cáp mạng Hàn Quốc.

Bằng khen tay nghề giỏi của Giám đốc sản xuất năm 2011

 

 

Chia sẻ tin tức