Dây & Cáp điện Việt Hàn

Hotline : 02433865368

GIẤY CHỨNG NHẬN

Kết quả thử nghiệm đèn led dây Việt Hàn

Kết quả thử nghiệm đèn LED dây Việt Hàn được đo kiểm bởi Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sản phẩm đạt tiêu chuẩn TCVN 10885-2-1:2015.

Đèn led dây 2835 2 hàng 156 bóng

Kết quả thử nghiệm led dây 2835 2 hàng 180 bóng

Kết quả thử nghiệm led dây 2835 3 hàng 180 bóng

Kết quả thử nghiệm led dây 5730

Chia sẻ tin tức