Dây & Cáp điện Việt Hàn

Hotline : 0922 010 686 Tiếng Việt Tiếng Anh

GIẤY CHỨNG NHẬN

Kết quả thử nghiệm đèn led dây Việt Hàn

Đăng lúc : 25/08/2020

Kết quả thử nghiệm đèn LED dây Việt Hàn được đo kiểm bởi Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sản phẩm đạt tiêu chuẩn TCVN 10885-2-1:2015.

Đèn led dây 2835 2 hàng 156 bóng

Kết quả thử nghiệm led dây 2835 2 hàng 180 bóng

Kết quả thử nghiệm led dây 2835 3 hàng 180 bóng

Kết quả thử nghiệm led dây 5730

Chia sẻ tin tức