Kết quả thử nghiệm đèn led dây Việt Hàn

Posted on Đăng bởi: Việt Hàn

Kết quả thử nghiệm đèn LED dây Việt Hàn được đo kiểm bởi Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sản phẩm đạt tiêu chuẩn TCVN 10885-2-1:2015.

Đèn led dây 2835 2 hàng 156 bóng