Posted on Đăng bởi : Việt Hàn

Kết quả đo kiểm cáp sợi đồng thông tin Cat6A

Cáp mạng FTP CAT6A Việt Hàn được Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện đo kiểm và cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn ANSI/TIA/EIA – 568 – C.2,…

Xem chi tiết
Posted on Đăng bởi : Việt Hàn

Chứng nhận Quatest cáp mạng LS-DVH

Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn TCCS TIA-568:2021 do Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 cấp cho sản phẩm cáp mạng mang thương…

Xem chi tiết