Dây & Cáp điện Việt Hàn

Hotline : 0922 010 686 Tiếng Việt Tiếng Anh

GIẤY CHỨNG NHẬN

Chứng nhận Quatest cáp mạng LS-DVH

Đăng lúc : 15/12/2021

Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn TCCS TIA-568:2021 do Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 cấp cho sản phẩm cáp mạng mang thương hiệu LS-DVH của Việt Hàn.

Giấy xác nhận sản phẩm cáp mạng cat6

Giấy xác nhận sản phẩm cáp mạng cat5 và cat5e

Chia sẻ tin tức