Dây & Cáp điện Việt Hàn

Hotline : 0922 010 686 Tiếng Việt Tiếng Anh

GIẤY CHỨNG NHẬN

Kết quả đo kiểm cáp sợi đồng thông tin Cat6A

Đăng lúc : 25/08/2020

Cáp mạng FTP CAT6A Việt Hàn được Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện đo kiểm và cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn ANSI/TIA/EIA - 568 - C.2, ANSI/TIA/EIA - 568 - B2.

Kết quả đo kiểm

 

Phụ lục

 

Chia sẻ tin tức