Posted on Đăng bởi : Việt Hàn

Kết quả đo kiểm cáp sợi đồng thông tin Cat5E

Cáp mạng FTP CAT5E Việt Hàn được Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện đo kiểm và cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn ANSI/TIA/EIA – 568 – C.2,…

Xem chi tiết
Posted on Đăng bởi : Việt Hàn

Kết quả đo kiểm cáp sợi đồng thông tin Cat6A

Cáp mạng FTP CAT6A Việt Hàn được Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện đo kiểm và cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn ANSI/TIA/EIA – 568 – C.2,…

Xem chi tiết