Posted on Đăng bởi : Việt Hàn

Kết quả thử nghiệm đèn led dây Việt Hàn

Kết quả thử nghiệm đèn LED dây Việt Hàn được đo kiểm bởi Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sản phẩm đạt tiêu chuẩn TCVN 10885-2-1:2015. Đèn led…

Xem chi tiết
Posted on Đăng bởi : Việt Hàn

Chứng nhận tiêu chuẩn kỹ thuật dây điện XLPO

Kết quả thử nghiệm cáp điện dùng cho hệ thống quang điện cu/XLPO/XLPO H1Z2Z2 – K được Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1…

Xem chi tiết
Posted on Đăng bởi : Việt Hàn

Chứng nhận Quatest 1 cho Dây và cáp điện

Chứng nhận phù hợp quy chuẩn Quatest 1 của Dây và cáp điện Việt Hàn do Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp. Tải tài liệu…

Xem chi tiết
Posted on Đăng bởi : Việt Hàn

Kết quả đo kiểm cáp sợi đồng thông tin Cat5E

Cáp mạng FTP CAT5E Việt Hàn được Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện đo kiểm và cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn ANSI/TIA/EIA – 568 – C.2,…

Xem chi tiết
Posted on Đăng bởi : Việt Hàn

Kết quả đo kiểm cáp sợi đồng thông tin Cat6A

Cáp mạng FTP CAT6A Việt Hàn được Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện đo kiểm và cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn ANSI/TIA/EIA – 568 – C.2,…

Xem chi tiết
Posted on Đăng bởi : Việt Hàn

Giải thưởng Hàng Việt Nam chất lượng cao 2022

Việt Hàn vinh dự đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao – Chuẩn hội nhập năm 2022. Tải chứng nhận tại đây:

Xem chi tiết
Posted on Đăng bởi : Việt Hàn

Chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015

Việt Hàn đã được đánh giá và phù hợp với các tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho lĩnh vực sản xuất, cung cấp các sản phẩm Đèn led dạng…

Xem chi tiết
Posted on Đăng bởi : Việt Hàn

Chứng chỉ tay nghề của Giám đốc sản xuất

Giám đốc sản xuất Nguyễn Tiến Thành của Việt Hàn đã có gần 10 năm kinh nghiệm học tập và làm việc tại công ty cáp mạng tại…

Xem chi tiết
Posted on Đăng bởi : Việt Hàn

Chứng nhận Quatest cáp mạng LS-DVH

Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn TCCS TIA-568:2021 do Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 cấp cho sản phẩm cáp mạng mang thương…

Xem chi tiết