Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi

Posted on Post by: Admin

Tầm nhìn

Trở thành nhà máy sản xuất công nghệ cao tạo ra các sản phẩm chất lượng quốc tế trong lĩnh vực dây cáp mạng và dây điện. Không ngừng phát triển , tham gia vào chuỗi cung ứng sản xuất toàn cầu từ đó thúc đẩy đất nước đi lên trong xu hướng hội nhập hợp tác quốc tế.

Sứ mệnh

Luôn đổi mới , nghiên cứu đưa ra các sản phẩm mang tính giải pháp phục vụ đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng trong lĩnh vực truyền dẫn công nghệ và năng lượng điện. Góp phần tạo cuộc sống an toàn cho các gia đình.

Giá trị cốt lõi

Đoàn kết – Sáng tạo – Tận tâm – Trách nhiệm – Đột phá.